Upplands Bro Simhall

När Upplands Bro Kommun fann behov av att renovera den centralt belägna simhallen, hörde de av sig till oss hos Watt & Volt. Med den gedigna erfarenheten vi besitter av projektering och installation av ljud- och bildteknik för badhus, ritade vi på en lösning som inte bara var heltäckande utifrån deras behov utan även mycket konstnadseffektiv och användarvänlig.

Materialvalet har så klart fallit på högtalare och infästningar som klarar av klorgaser/fukt och resultatet är helt i linje av vad kommunen förväntade sig – perfekt!

För mer information om detta projekt och vad vi kan göra för dina lokaler; ring 08-23 90 80.