Integritetspolicy

 

Allmänt

Watt & Volt Sverige AB, organisationsnummer 556667-8305, arbetar aktivt med att bibehålla din integritet som kund hos oss. Våra principer är enkla och vi är helt transparenta beträffande vilken form av information vi samlar in av dig som kund. På vår hemsida samlar vi i nuvarande form endast in data beträffande dina besök till just vår site www.wattvolt.se. De personer som nämns alternativt visas i våra artiklar har givit oss samtycke att figurera med namn och bild. Detsamma gäller eventuella referenser vi samlat in. I framtiden kan en webbutik komma att öppna under denna webplats varvid personuppgifter kommer samlas in med användarens specifika samtycke.

I övrigt beskriver vi hur vi behandlar personuppgifter i led för att kunna bedriva vår verksamhet. Mer om det kan du läsa i vår personuppgiftspolicy nedan. Denna personuppgiftspolicy gäller när du kontaktar oss eller blir/är befintlig kund hos oss där köpeavtal ingås eller på annat sätt deltar i tävlingar eller använder våra sociala medier. Watt & Volt Sverige AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning.

Personuppgiftspolicy

Watt & Volt inhämtar uppgifter i första hand direkt från dig som kund. Dessa uppgifter är; namn, personnummer (endast privatkund), kontaktuppgifter såsom mobiltelefonnummer, e-postadress samt privat adress (endast privatkund). Vi kan komma uppdatera dina uppgifter automatiskt från register såsom SPAR om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Watt & Volt registrerar personuppgifter på följande sätt:

a) När du tecknar en order, begär en offert, bokar ett möte eller önskar få produktprover sänt till dig så skapar vi ett kundkort i vårt ekonomisystem, CRM-system, eventuellt i vårt projektplaneringsverktyg samt med digital PDF-kopia på interna lagringsmedia (vid offert och installationsorder) såsom Dropbox och MS OneDrive.
b) När du tecknar ett fysiskt avtal med oss om installation av AV-teknik eller projektering.
c) Framtida webbutikslösning.
d) Deltagande i tävlingar som sker i Watt & Volts regi och publicerad på sociala medier.
e) När du fyller i dina kontaktuppgifter i kontaktformulär på vår hemsida.
f) Om du kontaktar oss via brev, e-post, telefon, våra webbplatser och sociala medier.
h) Om du anmäler dig till något av våra nyhetsbrev.
i) Ditt besök på vår webbplats och framtida appar, inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt t.ex. den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.
j) Vid de fåtal tillfällen då vi köper in adressinformation från extern aktör. Denna adressinformation gallras bort om vi ej sluter någon form av vidare kontakt.
k) I vår personals företagstelefoner och företagsdatorer lagras information med telefonnummer tillsammans med namn och i särskilda fall e-postadress till kunder och personliga kontakter.

Hur vi använder personlig information

Watt & Volt behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a) För att fullgöra beställningar av produkter och tjänster samt skicka eventuella tävlingsvinster;
b) Möjliggöra god kundservice, som att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information och varor som du har begärt.
c) Uppgifter om beställning av tjänst lagras och analyseras, samt ligger till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär;
d) För systemadministration och för att ta fram statistiska data om våra kunder;
e) För att genom analys av ditt beteende på vår webbplats förbättra våra produkter och tjänster;
f) För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post och sociala medier då du har en kundrelation med oss. Du har alltid rätten att avsäga dig sådan kommunikation från oss genom att kontakta vår Personuppgiftsansvarige.
g) För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

Information till tredje part (Personuppgiftsbiträden)

Vi delar endast med oss av information till andra företag då det är kopplat till en aktuell försäljning. Våra underleverantörer/leverantörer är i behov av kundkontaktdata när de skall utföra installationer och/eller försändelser i vårt namn. Dessa data kommer oftast endast bestå av; Namn, Telefon och eventuell e-post utöver när det är ett annat företag som hanterar gods åt oss för leverans då vi även tillhandahåller adressinformation. Vi anlitar oss även av tjänster hos företag för arkivering och schemaläggning som är krypterat och endast kan läsas av organisationen Watt & Volt samt att vi lämnar ut information om dig som privatperson om du själv väljer att erhålla en offert på leasing för din utrustning. Vid all hantering av personuppgifter iakttas alltid hög säkerhet och sekretess.

Watt & Volt samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA.

Om cookies

När du använder vår webbplats kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta måste du dock göra ett separat samtycke för. Informationen som lagras om din användning av vår site samt vilka sidor som besöks behålles endast en begränsad tid om en månad, varvid du själv väljer att aktivera cookies åter. Du kan alltid radera/rensa dina cookies via din browser.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

När du lämnar dina personliga uppgifter till Watt & Volt ger du samtidigt din tillåtelse till att Watt & Volt registrerar och lagrar uppgifterna om produkter/tjänster du köpt. Som legal grund för behandling använder vi dessa uppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig som kund, mao uppfyllande av avtal, berättigat intresse eller samtycke. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss. Se nedan för kontaktuppgifter.

Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har en kundrelation med oss och/eller så länge som bokföringslagen kräver att vi bibehåller dina uppgifter på fakturor som ställts ut. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Watt & Volt kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se högerspalt). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Watt & Volt:s Personuppgiftsansvarige.

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Watt & Volt.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Watt & Volt saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dessas material ansvarar vi därför inte för det innehållet. Watt & Volt ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Denna integritetspolicy gäller från och med 2018-05-22

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Personuppgiftsansvarig
Watt & Volt Sverige AB
Box 727
191 27 Sollentuna

Emailadress: personuppgiftsansvarig[at]wattvolt.se

Telefonnummer växel: 08-23 90 80

Ring oss med din smartphone – klicka här

Vår kundtjänst och support har öppet enligt nedan:

Måndag – Torsdag
Fredagar
Dag innan helg
Lördag, Söndag, Helgdag
09.00 – 17.00
09.00 – 15.00
09.00 – 13.00
Stängt
Under storhelger samt sommartid kan tiderna variera.