VÅRA TJÄNSTER

INSTALLATION, DRIFT & PRODUKTLEVERANS

I närmare 20 års tid har vi installerat och driftsatt ljud-, bild- och ljusanläggningar för kontor, scen, konferensanläggningar, hotell, museum, sporthallar m.m. Rum att mötas i helt enkelt, från Luleå i norr till Malmö i söder. Vi arbetar med att sätta samman moderna lösningar och funktioner inom ljud och bild och hos oss kan du som kund känna dig trygg i att samarbeta med våra duktiga, lyhörda och noggranna tekniker inom alla våra verksamhetsområden; Ljud, Bild, Ljus och Styrsystem.

För att kunna erbjuda förstklassiga nyckelfärdiga projekt samarbetar vi med världens ledande tillverkare av teknik. I många fall står vi med eget framförhandlad distribution/agenturer för att kunna erbjuda bästa möjliga pris, kvalitet och support.

Våra ledord är service, kvalitet och omtanke. Därför ingår alltid en installations- och programmeringsgaranti i samtliga våra offerter. Vi ser helt enkelt till att tekniken vi rekommenderar levererar vad vi utlovar. Era önskemål är alltid i fokus, från projektstart till färdig installation.

Inget projekt är för stort eller för litet. Ring oss på 08-239080 för ett första förutsättningslöst möte där vi går igenom era behov.

PROJEKTERING & UNDERENTREPRENAD

En stor del av det vi gör på Watt & Volt är att konstruera kompletta tekniska lösningar. Konsulter, entreprenörer, elfirmor, inredningsarkitekter m.fl. är återkommande kunder som ofta vänder sig till oss för vår expertis.

Vi har några av Skandinaviens vassaste projektledare som dagligen sätter tänderna i projekt, stora som små. Mao, oavsett storlek och svårighetsgrad konstruerar vi system inom AV-teknik och levererar hela lösningar med all dokumentation och produkter klart att installeras. Leverans av tekniken sker antingen färdigt som ett “room-in-a-box” med kompletta instruktioner om hur allt skall monteras och kopplas eller att vi tar hand om hela processen som custom från A till Ö åt er. Behoven ser alltid olika ut. Driftsättning/programmering inkluderas självklart alltid i våra projekt för att säkerställa att all teknik levererar optimala resultat!

Oavsett om det är ett pågående projekt eller en upphandling behöver ni inte lägga resurser på att “återuppfinna hjulet”.

Genom att anlita oss som er AV-partner säkerställer ni att alltid kunna leverera de mest avancerade projekten inom AV-teknik.

PROGRAMMERING AV STYRSYSTEM

Styrsystem är möjligheten att göra komplex teknik användarvänligt. Det kan vara en styrpanel för projektor och filmduk i en skolsal eller konferensrum, men det kan också vara en hörsal där scentekniken skall kopplas samman med allmänna funktioner eller flera rum som enkelt ska kunna hanteras av personal. Fantasin sätter oftast gränsen.

Valet på styrenhet ligger hos dig som beställare där vi kan erbjuda allt från smarta telefoner till dedikerade skärmar och till samtliga styrsystemsprogrammeringar erbjuder vi skräddarsydda grafiska användargränssnitt.

Vi är utbildade och licensierade på bl.a. följande system:

KONSULTATION & INSTALLATIONSKONTROLL

Det är ofta vi blir ombedda att bidra med expertis i ett projekt för att säkerställa att rätt teknik ritas in och hamnar på rätt plats. Det kan också innefatta t.ex. inmätning av hörslinga, akustiska analyser, omprogrammering av styrsystem eller driftsättning av befintliga ljudprocessorer. En tjänst vi givetvis levererar oavsett om vi installerat tekniken eller om den redan är befintlig. 

För konsulterande verksamhet – kontakta oss med en beskrivning om vad ni behöver assistans med så återkommer en av våra konsulter till er för ett kostnadsfritt förutsättningslöst första samtal.

NÄTVERK - INSTALLATION & INMÄTNING

Vi projekterar, installerar och mäter in nätverk för våra AV-produkter. I mångt och mycket så är dagens AV-teknik IP-baserad och för att säkerställa att kopplingarna mellan dessa produkter fungerar som de ska ser vi till att interna nät endast hanterar just dessa produkter för att upprätthålla en extremt hög redundans. Med exklusiva nät för just AV-tekniken kan vi också erbjuda kostnadseffektiva och säkrade  service- och driftsavtal då vi hanterar alla enheter själva oftast utan behov av tredje partstjänster.

HÖRSLINGOR - INMÄTNING, INSTALLATION OCH PLANERING

Med åren har vi på Watt & Volt projekterat, installerat och mätt många hörslingor. Hörslingor är den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen för att göra lokaler tillgängliga för personer med nedsatt hörsel. Tillsammans med våra höga kompetens inom hörslingesystem är detta anledningen till att våra hörslingor i dag används över hela Sverige i kyrkor, biografer, teatrar, restauranger, konferenslokaler samt många andra offentliga platser.

Vi är licenserade att både mäta och protokollföra samtliga hörslingesystem enligt IEC-standard 60118-4.2006. Med vår assistans får du ett högkvalitativt system för människor med nedsatt hörsel som även då kan åtnjuta det ni vill ha sagt på era möten.